Francisco Poyato

pianista

Accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://franciscopoyato.com/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al punt següent.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
– Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

– Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, pel que fa als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. [9 .1.4.11 Contraste no textual] [9 .1.4.11 Non-text contrast]
– Podrien existir algunes etiquetes o instruccions no etiquetades correctament [9 .3.3.2 Etiquetas o instrucciones] [9 .3.3.2 Labels or instructions]
Podrien existir missatges d’estat que no compleixin els mínims exigits [9 .4.1.3 Mensajes de estado] [9 .4.1.3 Status messages]
– Podrien existir suggeriments davant d’errors que no compleixin els mínims exigits [9 .3.3.3 Sugerencias ante errores (condicional)] [9 .3.3.3 Suggestions for errors (conditional)]
– Podrien existir errors en la navegació seqüencial per la pàgina web afectant-ne el significat o l’operació [9 .2.4.3 Orden del foco] [9 .2.4.3 Focus order]
– No és possible evitar que les persones que interactuen mitjançant entrades de veu activin els elements d’interacció de manera accidental [requisito 9.2.1.4 – Atajos con teclas de caracteres] [requirement 9.2.1.4 – Character Key Shortcuts]
– Podrien existir errors puntuals d’edició a alguna pàgina web

Càrrega desproporcionada
No aplica.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 12 de decembre de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

– Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
– Transmetre altres dificultats daccés al contingut
– Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través de l’email de contacte francisco@franciscopoyato.com

Podeu presentar:

– Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
– Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de l’email anterior.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.